Pulsgivare

Hem

Produkter

Agenturer

Nyheter

Download

Kontakt

 
   
 

Laserriktljus

Inkrementella pulsgivare med optiskt mätsystem 

Laserprojektorer 

                                                           

 

Givare

 

Pulsgivare

 

Solid axel

 

Hålaxel

 

Absolutgivare

 

Varvtalsgivare

 

MiniCoder

 

Linjärgivare

Pulsgivarna från GESgroup (W+S Meßsysteme) består av en kodskiva med erforderligt antal linjer tillsammans med ett  avläsningssystem (HRS) sammankopplat med en LED för längre livslängd, tillförlitlighet och optimala prestanda.

Såväl hastighet som relativ position kan detekteras genom övervakning av frekvensen eller antal genererade pulser från pulsgivaren.

Våra optiska pulsgivare täcker ett brett spektra av applikationer från de enklaste och priskänsligaste till mycket krävande (även Ex-utföranden).

Kommuterigsgivarna har genom sin konstruktion och signaler öppnat upp nya applikationsmöjligheter för motor och drivsystemstillverkare.

Motorer behöver inte längre någon resolver utan kan använda kommuteringsgivare vilka har såväl inkrementella signaler som kommuteringssignaler i ett och samma system.

Konceptet medför således att kommuteringssignalerna används för att styra motorn och de inkrementella signalerna för precisionsstyrning av varvtal och/ eller position.

Motorapplikationer är de mest krävande för alla pulsgivare. Pulsgivaren förväntas fungera med höga frekvenser vid extrema temperaturer, höga rotationshastigheter och kraftiga vibrationer.

Detta har krävt ett långt och mödosamt utvecklingsarbete i teknikens framkant och har resulterat i att vi kan erbjuda givare för denna högst krävande industrisektor

 

Induktiva givare

 

Kapacitiva givare

 

Optiska givare

 

Lasergivare

 

Ultraljudsgivare

 

Magnetfältsgivare

 

Temperaturgivare

 

Övriga

 

Styrsystem

 

Räknare

 

Motorer

 

Drivelektronik

 

Mikrobrytare

 

Metalldetektorer

 
 

 

 

 

Inkrementella pulsgivare med magnetiskt mätsystem 

                              Besök Lenord + Bauer´s hemsida     

Pulsgivarna från Lenord+Bauer kombinerar ett magnetiskt mätsystem med en robust mekanisk konstruktion.

Världen över har dessa givare övertygat inom ett brett spektra av applikationer där tillförlitlighet i svåra industriella miljöer är avgörande.

Lång livslängd och försumbart underhåll är synonymt med dessa givare.

Typiska applikationer:

Tung industri

Pappers- och förpackningsmaskiner

Buteljeringsanläggningar

Transport- och lagersystem

Maskiner för bearbetning av stål, trä, sten, textilier och plast

Rälsfordon, skogsmaskiner

Mätprincip

Dessa pulsgivare består av ett beröringsfritt magnetiskt mätsystem och en precisionstandad kodskiva i stål.

Sensorns magnetiska fält moduleras när kodskivans tänder passerar förbi mätytan.

De resulterande sinus- och cosinussignalerna utvärderas av den integrerade elektroniken och omvandlas till inkrementella utsignaler och som tillval även till en analog strömutgång. 

Fördelar med det magnetiska mätsystemet

Påverkas inte av kondensation på kodskivan och är därför att rekommendera för applikationer där det

   förekommer temperatursvängningar eller där den relativa luftfuktigheten är hög (t.ex. utomhus).

Okänslig för penetration av olja

Kodskivan av stål är mycket tålig mot stötar och vibrationer.

Inga åldringseffekter vilket medför en mycket hög tillförlitlighet och lång livslängd.

 

 

                                                               

 

 

Sidan senast uppdaterad 2014-10-16                                                                                                                    Copyright © 2010 OCTAB Industrielektronik AB